โปรโมชั่น

                   ชื่อสินค้า                                                                      ประเทศ                                       ความเข้มข้น                                 จำนวน                                 ราคา                              สี

Iamatrade-Wells Bombardier Can

England

England

4.3%

เลือกสินค้าและเพิ่มจำนวน

ติดต่อพนักงาน

Iamatrade-Erdinger Kristall Clear

Germany

Germany

5.3%

เลือกสินค้าและเพิ่มจำนวน

ติดต่อพนักงาน

Iamatrade-Super Bock Classic

 

Portugal

Portugal

5.8%

เลือกสินค้าและเพิ่มจำนวน

ติดต่อพนักงาน

Iamatrade-Meteor Blond

France

France

5.0%

เลือกสินค้าและเพิ่มจำนวน

ติดต่อพนักงาน

Iamatrade-Gallia Lager

France

France

5.5%

เลือกสินค้าและเพิ่มจำนวน

ติดต่อพนักงาน

Iamatrade-Gallia Lager x 24

France

France

5.5%

เลือกสินค้าและเพิ่มจำนวน

ติดต่อพนักงาน